S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Tradiční vápenné omítky - poznání a praktické postupy

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Kniha je významným příspěvkem k porozumění a praktické ochraně a konzervaci historických vápenných povrchů a omítek jako důležité součásti tradičního konstrukčního systému historických budov s důležitými atributy pro budoucí generace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten