Publikace

Město a beton - aneb Jak udržitelně stavět z betonu v městském prostředí

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

Možnosti použití betonu jako stavebního materiálu a architektonického prvku pro současnou, ale především budoucí udržitelnou architekturu v městském prostředí jsou hlavním tématem článku. Světová města stále rostou a je zřejmé, že právě na jejich fungování, spotřebě zdrojů i kvalitě prostředí bude záviset budoucnost velké většiny z nás, ne-li celé planety. Jak tedy architekt, který citlivě vnímá problematiku udržitelnosti, na tento stavební materiál v současnosti nahlíží?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.