Publikace

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 4, Provádění v ploše

doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.