S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Příspěvek přibližuje zkušenosti s pilotním ověřováním metodické pomůcky pro zapojení veřejnosti do identifikace, sběru a analýzy hodnot a problémů v území při pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí ve formě on-line aplikace a veřejných plánovacích setkání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten