Publikace

Na základě výsledků analýz navrhuje práce opatření a doporučení pro úpravu procesů v územním plánování zejména s ohledem na proces zadávání územního plánu a jeho souvislosti. Závěry byly ověřeny konzultacemi a rozhovory s ostatními řešiteli a s odborníky z praxe.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten