S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nová naděje či další zklamání pro pražský urbanismus?

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

V podtextu diskuse o urbanismu a územním plánování Prahy je očekávání, že připravovaný Metropolitní územní plán hlavního města Prahy vyvolá zásadní obrat v metropolitním rozvoji. Urbanistické koncepci plánu představované v podobě Ducha plánu je přikládán téměř mystický význam: duch při formulaci základních principů koncepce plánu pracuje s numerologií a svatými symboly.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten