Publikace

Kniha se zabývá udržitelným rozvojem území a jeho souvislostmi, zejména vztahy k územnímu plánování, regionálnímu rozvoji, životnímu prostředí, ekonomice a společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten