S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Learning the public preferences for living environment characteristics: the experimental approach

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

The effective use of preference models is encouraged by the use of information technology that offers many advantages including the experimental stimulation of respondents, data collection and analysis.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten