S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Využití informačních technologií pro hodnocení kvality prostředí a participaci uživatelů

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Využití informačních technologií pro hodnocení kvality prostředí a participaci uživatelů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten