Publikace

Využití informačních technologií pro hodnocení kvality prostředí a participaci uživatelů

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Využití informačních technologií pro hodnocení kvality prostředí a participaci uživatelů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten