Publikace

Geografická data, metadata a územní plánování v kontextu mezinárodní integrace

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D., Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

Geografická data, metadata a územní plánování v kontextu mezinárodní integrace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten