S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Metodika správy a evidence dat GIS pro účely územního plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D., Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

Metodika správy a evidence dat GIS pro účely územního plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten