S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The Role of Strategic Planning in the Development of Czech Town and Regions

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Role of Strategic Planning in the Development of Czech Town and Regions

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten