S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Územní rozvoj v Nizozemí a u nás : Pokus o srovnání

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten