S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

New Development Trends in Engineering Education in the Czech Republic

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Quality in civil engineering education (training of technicians). After the public discussion the first vision of the White book on the tertiary education will be revised and then it will be set forward to the Government of the Czech Republic. Ti is expected that it will be possible to present in the full paper to the IGIP symposium possible changes in the proposal of the development trends in the tertiary education in the Czech Republic.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten