S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Konstrukční systémy na bázi dřeva

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D., Ing. Michal Pánek

Konstrukční systémy na bázi dřeva

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten