Publikace

Prostory pro filmovou projekci

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Kniha doplňuje mezeru v literatuře, poslední publikace i ČSN zabývající se problematikou kin jsou z konce 80. let 20. století. Červenou nití publikace je vývoj filmového média jako technického prostředku i uměleckého či ideového vyjádření i prostředku zábavy k prostorům kinosálů. Zásadní je i zasazení do vývoje mediální scény s nástupem televize i soudobých multimédií na internetu a reakce filmové techniky a tvorby. V neposlední řadě uvádí i příklady pronikání filmové projekce do divadel, na výstavy i jako samostatných objektů. Shrnuje soudobě platné specifikace, Clasic Ratio, ČSN, CINEMASCOPE a IMAX s jejich technickými nároky a nároky na prostorové řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten