S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v mozku. Ty produkují dopamin - přenašeč informací. Vzhledem k chybějícímu dopaminu mozek nedokáže přenést informaci k pohybovému aparátu a dochází tak k postupné ztrátě kontroly nad pohybem. Cílem je ukázat rozdílné potřeby osob s Parkinsonovou chorobou a vliv architektonického a materiálového řešení na jejich orientaci a soběstačnost při minimální nutnosti dodatečně implementovat kompenzační prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten