Publikace

Problematika bezbarierovosti objektů a zodpovědnost budoucího architekta za její řešení

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Problematika bezbarierovosti objektů a zodpovědnost budoucího architekta za její řešení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten