Publikace

Nová budova ČVUT: Panychida za dvacáté století

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je kritickým zhodnocením nové budovy ČVUT od Aleny Šrámkové.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten