S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nová budova ČVUT: Panychida za dvacáté století

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je kritickým zhodnocením nové budovy ČVUT od Aleny Šrámkové.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten