S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

The Question of Identity in the pre-modern metropolis of Prague

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

The article deals with the problems of creating identity through art and architecture in the pre-modern towns of Prague.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten