S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Nová materiálová a konstrukční řešení v oblasti izolačních systémů

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D., Ing. Marek Novotný, Ph.D.

80. až 90. léta patří plně asfaltovým hydroizolacím, oxidovaným, na konci 80. let a až do současné doby pak jsou to modifikované asfalty a to zprvu APP (Imperbel - I) nebo SBS (Siplast - F). V poslední době pak přicházejí směsné modifikátory, které se snaží kombinovat výhodnější vlastnosti původních dvou dominantních modifikátorů např. ALPA firmy Axter (F). Francie je kolébkou modifikace asfaltů a k fóliím má velmi odtažitý přístup, což se ale v současné době mění. S rozvojem množství používaných asfaltovýchmodifikovaných izolací vznikl tlak na jejich cenu, vnitřní konkurence, která se projevila poklesem kvality. Důsledkem poklesu kvality jedné komodity je nárůst kvantity používání druhé komodity.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten