Publikace

Publikace „Hromadné bydlení – Systematika prostorových typů“ prezentuje výsledky výzkumu obytných budov vedeného na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Tento výzkum se soustředil na formulování systému prostorových typů, tvořeného na základě analyzovaných vlastností projektů budov hromadného bydlení. Výzkum stejně jako tato kniha je organizovaný ve dvou paralelních částech odpovídajících měřítku domu a měřítku bytu, to umožňuje popsat přirozenou skladebnost obytného prostředí a její konkrétní podoby. Zároveň se soustředí na hierarchii míry soukromí jakožto jeden z určujících parametrů kvality vystavěného prostředí, speciálně v případě hromadného bydlení, kde je vztah veřejného, sdíleného a soukromého zcela klíčový. Systematika je demonstrována na 55 příkladech staveb hromadného bydlení postavených za poslední století a je podrobně popsána v teoretické části knihy. Publikace tedy nemá pouze význam edukativní ve formě šíření výstupu konkrétního výzkumu, zároveň totiž znovu otevírá témata typologie a její role v současné architektuře a hromadných forem bydlení a výstavby širší diskusi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.