S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Legibility through contraction. Search for life patterns. The vision of the city - the inner city versus suburbia. Character of the territorial units inside versus outside. Housing inside versus outside. Heavy traffic in the city. Light traffic in the city. Greenery inside versus outside. River inside versus outside.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten