Publikace

Navazuje na konferenci Inventura Urbanismu, editorský výběr textů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten