S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Navazuje na konferenci Inventura Urbanismu, editorský výběr textů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten