Publikace

Dům s byty s pečovatelskou službou v Liberci-Ruprechticích

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Představení oceněného projektu Grand Prix '97 Obce architektů v kategori bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten