S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Industriály 2016. Kulturní a komunitní projekty pro objekty průmyslového dědictví.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., PhDr. Benjamin Fragner, Ing. Petra Boudová, Ing. arch. Veronika Kastlová, Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Publikace přibližuje aktuální vývoj nového využití průmyslového dědictví na území České republiky. Soustřeďuje se hlavně na nové využití bývalých průmyslových objektů a areálů ke kulturním a komunitním účelům, neboť kulturní využití podtrhuje značný kulturní i ekonomický potenciál území s industriální minulostí. Vychází z výsledků aktualizované databáze českých příkladů znovuvyužití industriálních areálů a předkládá různé přístupy při hledání nejlepšího možného řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten