S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Karlovarskem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a památek techniky jednotlivých krajů, dosud stále spíš přehlíženého kulturního dědictví, poznamenaného radikální transformací, zatíženého předsudky i ohroženého neznalostí. Industriální topografe České republiky je víceletým výzkumným projektem v rámci programu NAKI (národní a kulturní identity) Ministerstva kultury ČR a bezprostředně reaguje na oživený zájem o témata spojená se začátky průmyslové éry, o připomínky historicky a umělecky pozoruhodných technických a průmyslových objektů a průmyslových staveb, které jsou pamětí doby a míst, kde stojí. Kniha lokalizuje 407 objektů ve 284 heslech, obsahuje 8 map a 316 černobílých vyobrazení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten