Publikace

Stavební konstrukce, zejména klenba, sestávající z plastových lahví a plošného útvaru

doc. Ing. arch. Kateřina Sýsová, Ph.D., Ing. arch. Šimon Prokop

PETree je konstrukce vyrobená z drátěného pletiva a PET lahví. Ty jsou uzávěrem zašroubované do konstrukce. Lahve, které díky stlačenému vzduchu mají vysokou únosnost zárovneň vynášejí konstrukci zvící 5 metrů výšky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.