S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Viladomy Azalková

Ing. arch. Petr Pištěk

Receze domu navrženého ateliérem Drexler Vrbata architekti

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten