Publikace

K výzkumu památkových hodnot historických měst České republiky

JUDr. PhDr. Jiří Plos, prof. Ing. arch. Jan Jehlík, prof. Ing. arch. Miroslav Cikán

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře ZPP s cíli a dosavadními výsledky pětiletého výzkumného projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR, na němž se podílel tým odborníků ze dvou spolupracujících institucí FA ČVUT A ÚTAM AV ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.