S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

In this paper we describe an experimental CAD design studio that has the following aims: learning to collaborate, use an Internet facility for collaboration, and explore the relationship between computation and physical models. Interaction and sustainability are major themes in the design studio. We present the pedagogical approach and results of the design studio, followed by observations and conclusions.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten