Publikace

Svět okolo nás

Ing. arch. Petr Klápště

Metodická příručka pro pedagogiku volnočasových organizací zabývající se tématy výchovy k občanství, multikulturní výchovy a systémového myšlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten