S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Metodická příručka pro pedagogiku volnočasových organizací zabývající se tématy výchovy k občanství, multikulturní výchovy a systémového myšlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten