S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Share of Structural Engineering in Curricula of CTU in Prague vs. Selected European Faculties of Architecture

Ing. Markéta Vavrušková, doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

The main objective of the study is to analyse the importance of Structural Engineering in university courses of Architecture. Structural Engineering is an essential subject in Architecture courses in European universities, but its share on curricula varies according to the type of course as well as type of university. With 8.33% share in bachelor studies, Structural Engineering subjects at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague, seem to be underrepresented in context of the above-mentioned European universities, where such share most typically ranges between 10-25%.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten