S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

This publication consciously presents remarkable and innovative projects that represent a small minority within a flood of banal production in Czech republic. The family homes, villas, and luxury residences captured in the book’s photographs and written descriptions do not represent the mainstream, but their significance is uncontested.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten