S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

6th Annual Conference on Architecture and Urbanism

Ing. Petra Boudová, Ing. arch. Lukáš Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten