Publikace

Průběžné výsledky výzkumu začlenění souborů staveb do struktury města

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

Článek představuje výsledky výzkumu pražských obytných souborů, které reprezentují část současného rozvoje měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten