S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Příspěvek k SGS konferenci se ve své první části věnuje představení prestižní mezinárodní soutěže Solar Decathlon, kterou pořádá Ministerstvo energetiky Spojených států. V soutěži probíhající jednou za dva roky v hlavním městě USA Washingtonu D. C. se v každém ročníku utká 20 vybraných univerzitních týmů. Cílem je navrhnout, postavit a provozovat solární dům. ČVUT může být prvním týmem z České republiky, který se zúčastní soutěže Solar Decathlon. Ve druhé části je prezentován koncept domu "AIR HOUSE", který představuje novou koncepci obytného prostředí a současně odkazuje na tradiční hodnoty místní architektury. Jeho princip vystihují dvě slova: BOX - MEMBRÁNA. BOX v duchu tradice minimálního bytu české architektonické avantgardy 20. let, prefabrikovaný a mobilní. MEMBRÁNA jako nosná konstrukce, high-tech, inteligentní architektonická kůže.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten