S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Monografie pražské architektonické kanceláře MCA, jejíž tvorba je zakotvená ve fenomenologickém přístupu k architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten