Publikace

Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Jan Tomandl, Ing. arch. Erik Petrus

V rámci projektu byly řešeny tři typy výsledku. Certifikovaná metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě. Implementace principů této metodiky v rámci stávající panelové výstavby. Připomínky a podklady k přípravě nové vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten