Publikace

Limit a přidaná hodnota

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Architekt není pouze designerem konečné podoby objektu. Význačná část jeho role vůči klientovi ( investorovi, developerovi) má podobu expertního průvodcovství celým procesem přípravy. Proces vyjednávání má své základní limity a přidnou hodnotu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten