Publikace

Příklady poruch šikmých střešních plášťů

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Tradičními českými střechami jsou šikmé střechy s pálenou krytinou. Forma zůstala a výrazně se změnily a obohatily možnosti, které v současné době máme k jejich řešení, a to jak v ploše, tak i v konstrukčních detailech. Kromě klasických nezateplených šikmých střech se vyskytují více a více zateplené šikmé střešní pláště nebo střešní pláště, které obsahují obytné prostory a vše, co s tím souvisí. Takže se nám rozšířilo užití prostor pod šikmými střechami, rozšířiliy se možnosti technické na jejich řešení a s tím ruku v ruce se zvětšilo množství vad, poruch a dalších nepříjemností, které s sebou rozvoj možností nese a to včetně slepých uliček. Některé poruchy jsou univerzální, které přetrvávají od historie dodnes - což jsou zejména důsledky dlouhodobého zatékání na nosné konstrukce, které pak trpí biologickou korozí - houbami, hnilobami. Důsledkem pak jsou statické poruchy a kompletní ztráta funkčnosti, v tomto případě nosných prvků krovu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten