Publikace

Parkinsonova nemoc a architektura

Ing. arch. Jan Tomandl

Příspěvek pojednává o hledání vzájemného vztahu mezi pohybem a vnímáním prostoru osobami trpícími Parkinsonovou nemocí a podobou vystavěného prostředí. Cílem je pochopit klíčové příznaky nemoci a vhodným návrhem prostoru eliminovat jejich projevy. Během výzkumu, který probíhá ve spolupráci s 1.LFUK a VFN v Praze, jsou, kromě teoretického výzkumu, konfrontováni i samotní lidé s Parkinsonovou nemocí v rámci různých uměle vytvořených prostorových uspořádání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten