Publikace

BYT UPRAVENÝ PRO POTŘEBY OSOB S PARKINSONOVOU NEMOCÍ

Ing. arch. Jan Tomandl

Parkinsonova nemoc je jednou z oblastí s velmi specifickými nároky na užívání prostředí, které není ve vztahu k tvorbě prostoru zakotveno v odborné literatuře, ani legislativě. Tato prezentace představuje základní principy vlivu okolního prostředí na pohyb a orientaci osob s Parkinsonovou nemocí a vhodná prostorová řešení, která vedou k jeho snadnějšímu užívání, zejména v domácím prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten