Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Proč nepřehlížet nové vrstvy

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

V aktuální diskuzi o budoucím využití Winternitzových mlýnů několikrát zaznělo, že z celého areálu stojí za to zachovat pouze mlýn (1910-1911) a obilné silo (1922-1924). Vymazat zbytek areálu bez kritického zhodnocení by však byla chyba.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten