Publikace

Publikace představuje výsledky postupného vývoje metody práce a výuky urbanistického rozvoje měst v ateliéru Michala Kohouta a Davida Tichého na FA ČVUT v Praze, založenou na koordinaci všech složek prostředí dle principů udržitelného rozvoje. V tomto směru kniha nabízí univerzální a zároveň jedinečný pohled interpretující tuto mnohovrstevnatou problematiku. Hlavním tématem přitom není extenzivní rozvoj sídel, ale především pochopení, reinterpretace a posílení jejich stávajících částí. Podtitul Příručka mladého urbanisty napovídá, že publikace je určena především studentům architektury pracujícím na urbanistických zadáních. Díky názornému zpracování a bohatému obrazovému materiálu však knihu ocení jako přehledný úvod do plánování měst i všichni ti, kteří hledají základní poučení v otázkách rozvoje území. Při ateliérové výuce spolupracují autoři knihy u každého projektu s konkrétní obcí či městem. A to je další rovina nové publikace: představuje možnosti spolupráce akademického sektoru s municipalitami, pro které může být takový postup vítanou možností získat aktuální impulsy pro další rozvoj vlastního vystavěného prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.