Publikace

Standardy pro zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území, pro určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a pro analýzy v územně plánovací dokumentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten