Publikace

Napojení ocelových táhel na původní historické železné kleštiny pomocí svěrkového spoje

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Neinvazivní propojení historického železného prvku se staticky namáhaným ocelovým táhlem pomocí svěrkového spoje

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten