Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Tendence v architektuře individuálního bydlení (Česká republika po roce 2000) ; ÚZEMÍ-MÍSTO-MOTIV

doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D., prof. Ing. arch. Ján Stempel

Disertační práce se věnuje realizacím rodinných domů, které byly navrženy architektem pro konkrétního klienta na konkrétní místo. Jedná se o stavby, které vznikly na českém území nebo je navrhli čeští architekti mimo ČR. Práce tyto realizace systematicky uvádí do souvislostí a snaží se odhalit společné tendence.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.