Publikace

Metodika hodnocení rozvojového potenciálu umožňuje uživatelům identifikovat tento potenciál na základě objektivních dat o území. Metodika navrhuje postup pro rychlou a snadnou komparaci rozvojového potenciálu na mikroregionální a lokální úrovni – konkrétně správního obvodu obcí s rozšířenou působností, obcí a krajských měst a jejich zázemí. Metodika k tomu účelu využívá standardizované ukazatele, které, až na výjimky, vycházejí z veřejně dostupných dat a navrhuje postupy pro jejich interpretaci a hodnocení rozvojového potenciálu území. Metodika se skládá z vlastního metodického přístupu k hodnocení rozvojového potenciálu a dále ze čtyř příloh. Příloha č. 1 obsahuje ukazatele příslušné jednotlivým znakům, jejich zdůvodnění a interpretaci. Příloha č. 2 je ve formě internetové (HTML) tabulky a obsahuje pro jednotlivé ukazatele typy území, za které jsou sledovány, dostupnost dat k jejich výpočtu, popis žádoucího stavu, žádoucí trend a metodiku zpracování ukazatelů. HTML formát tabulky byl zvolen z důvodu využití přílohy č. 2 v internetové aplikaci, kde je tabulka interaktivní součástí sloužící k interpretaci. Příloha č. 3 uvádí související projekty a podklady využité při tvorbě metodiky. Příloha č. 4 obsahuje praktický příklad využití metodiky. Metodika byla certifikovaná konečným uživatelem výsledku, kterým je MMR ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.