S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

V oddíle „Teorie“ odborného periodika je charakterizována metropole Brasília- ikona moderny jako největší projekt a experiment moderní architektury. Mnohonásobně se rozkrývá téma moderny a identity, vizí a selhání, uvádějí se rozporuplné úsudky a autoři se ztotožňují se závěry výzkumu J. Holstona. Zvlášť se oceňuje vysoká kvalita fotodokumentace architektury brazilské metropole z ateliéru Pavla Friče

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten